கேன்சரை உருவாக்கும் இந்த கெமிக்கல் உங்க பேஸ்டில் இருக்கா??|Is this chemical present in ur paste

கேன்சரை உருவாக்கும் இந்த கெமிக்கல் உங்க பேஸ்டில் இருக்கா??|Is this chemical present in ur paste

8 thoughts on “கேன்சரை உருவாக்கும் இந்த கெமிக்கல் உங்க பேஸ்டில் இருக்கா??|Is this chemical present in ur paste

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *